Авилгын эсрэг төлөвлөгөө


Нийтэлсэн Админ  /  Огноо 8 сар 01, 2016

011 012

Ангилал Төлөвлөгөө, биелэлт
Нийтлэлийг тараах
  • Үзсэн : 2,772
төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгтийн баталгааг хангах, үйл ажиллагаа, үр дүнг урамшуулах аймгийн дэд хөтөлбөрийн төлөвлөгөө, биелэлт
Хөдөлмөрийн дотоод журам

Сэтгэгдэлгүй

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.