2020 оны 12 сарын 05 9:17 pm минут.

АЙМГИЙН ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН АНХДУГААР ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2018-04-05/

2018 оны 1 дүгээр сарын 1-нд ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛЬ батлагдсантай холбогдуулан тус хуулийн 21.1.1, 21.1.2 заалтыг үндэслэн АЙМГИЙН ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ байгуулагдсаны дагуу аймгийн Засаг даргын дэргэдэх залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийн анхдугаар хуралдааныг өнөөдөр зохион байгууллаа. Тус хуралдаанаар дараах асуудлуудыг хэлэлцлээ:
1. Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл байгуулах тухай Засаг даргын захирамж, зөвлөлийн гишүүдийг танилцуулах
2. Засгийн газрын 2018 оны 04 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийн дүрмийг танилцуулах
3. 2018 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах
4. Орон нутгийн хөгжилд залуучуудын оролцоо сэдэвт аймгийн нэгдсэн залуучуудын зөвлөгөөнд хийх үйл ажиллагааны талаар танилцуулах.
5. Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн танилцуулгыг гишүүдэд танилцуулсан.
Хуралдааны үр дүнд зөвлөлийн гишүүд 2018 онд хамтран хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд санал оруулж, залуучуудруу чиглэсэн үйл ажиллагаанууд дээр тэдний санал санаачлагыг дэмжиж ажиллах тухай асуудлуудыг хэлэлцлээ. Мөн 04 дүгээр сарын 12-нд зохион байгуулагдах Орон нутгийн хөгжилд залуучуудын оролцоо

сэдэвт аймгийн нэгдсэн залуучуудын зөвлөгөөний бэлтгэл ажилтай танилцаж санал солилцлоо.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 8
2018 оны Авилгын эсрэг төлөвлөгөө
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛД ЗАЛУУСЫН ОРОЛЦОО АЙМГИЙН ЗАЛУУЧУУДЫН НЭГДСЭН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2018.04.12/

Сэтгэгдэлгүй