Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн ажлын биелэлт


Нийтэлсэн Админ  /  Огноо 7-р сар 31, 2016

Говьсүмбэр аймгийн засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлт-1 Говьсүмбэр аймгийн засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлт-2

Ангилал Хагас, бүтэн жилийн тайлан
Нийтлэлийг тараах
  • Үзсэн : 594
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийн тайлан
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

Сэтгэгдэлгүй