АЙМГИЙН ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА


Нийтэлсэн ГБХЗХГ ГБХЗХГ  /  Огноо 3 сар 11, 2020

АЙМГИЙН ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА.

1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 60 дугаар зарлиг
/МУ-ын ЗГ-ын 2019 оны 04.19-ны 210 дугаар тогтоол/
2. Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр
/МУ-ын ЗГ-ын 2017 оны 270 дугаар тогтоол/
3. Онцгой нөхцөл байдлын үед хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тусламж, дэмжлэг үзүүлэх журам
/МУ-ын ЗГ-ын 2019 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 201 дүгээр тогтоол/
4. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх тухай
/Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2020 оны 1 дүгээр сарын 28-ний өдрийн 01 албан даалгавар/
5. ХНХ-ын сайд, БСШУС-ын сайд, ЭМ-ийн сайдын “Гэр бүлийн орчинд хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, болзошгүй осол гэмтэл, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай хамтарсан удирдамжын хүрээнд 2020 оны аймгийн ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ЗӨВЛӨЛ хуралдаж тус бичиг баримтуудыг чиглэлээ болгон төлөвлөгөөгөө баталж салбарын байгууллага тус бүр хэрэгжилтийг ханган ажиллах үүрэг даалгавар авлаа.

Ангилал Ангилагдаагүй Зар мэдээ Ил тод байдал Мэдээ Үйл ажиллагааны ил тод байдал Үйл ажиллагааны мэдээлэл
Нийтлэлийг тараах
  • Үзсэн : 159
АЙМГИЙН ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2020 ОНЫ АНХДУГААР ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
1 ДҮГЭЭР САРЫН САНХҮҮГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Сэтгэгдэлгүй