Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт


Нийтэлсэн Админ  /  Огноо 7-р сар 31, 2016

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

Ангилал Хагас, бүтэн жилийн тайлан
Нийтлэлийг тараах
  • Үзсэн : 542
Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн ажлын биелэлт
Төрийн үйлчилгээний мэдээлэл ,өргөдөл гомдол хүлээн авах мэргэжилтний мэдээлэл

Сэтгэгдэлгүй