2020 оны 11 сарын 24 8:31 pm минут.

Аудитын дүгнэлтийн 2017 оны хагас жилийн биелэлт

Auditiin-zovlomjiin-bielelt-2017 оны хагас жил

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 2
ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 06-Р САРЫН МЭДЭЭ
Байгууллагын дотоод сургалтыг зохион байгууллаа.

Сэтгэгдэлгүй