2020 оны 11 сарын 26 3:56 am минут.

АУДИТЫН ИТГЭМЖЛЭЛ /2018-01-26/


Санхүүгийн тайлингийн аудитаар ЗӨРЧИЛГҮЙ санал дүгнэлт авсан, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан Санхүүгийн талйангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам-ын шаардлагыг хангаж байгаа тул Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18,4-т заасны дагуу ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР-ын 2017 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн ИТГЭМЖЛЭЛ-ийг МУ-ын ЕРӨНХИЙ АУДИТОР-с гардан авлаа.

ИТГЭМЖТЭЙ, ШУДАРГА, ДАДЛАГА ТУРШЛАГАТАЙ, МЭРГЭЖИЛДЭЭ ЧИН ҮНЭНЧ САНХҮҮГИЙН АЖИЛТАН

Д. ОЮУНЦЭЦЭГ ТАНААРАА МАНАЙ ХАМТ ОЛОН БАХАРХАЖ БАЙНА.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 2
ГБХЗХГазар нь Боловсрол, соёл урлагийн газар, сургуулийн удирдлагуудтай 2018 онд хамтран ажиллах “ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. /2018-02-09/

Сэтгэгдэлгүй