2021 оны 10 сарын 27 1:26 am минут.

Байгууллагын дотоод сургалтын хуваарийн дагуу мэргэжилтэн Э.Урантунгалаг сургалт зохион байгууллаа.

Байгууллагын дотоод сургалтын хуваарийн дагуу мэргэжилтэн Э.Урантунгалаг Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа.

IMG_2522 IMG_2520 IMG_2522 IMG_2532

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 148
Байгууллагын дотоод сургалтын хуваарийн дагуу мэргэжилтэн Н.Туяа сургалт зохион байгууллаа.
ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 05-Р САРЫН МЭДЭЭ

Сэтгэгдэлгүй