2021 оны 10 сарын 27 12:45 am минут.

БИ ГЭР БҮЛДЭЭ ҮҮНИЙГ Л ХҮСДЭГ УРАЛДААН

БИ ГЭР БҮЛДЭЭ ҮҮНИЙГ Л ХҮСДЭГ гар зураг, зохион бичлэг, шүлэг, эссэ бичлэгийн уралдаан амжилттай зохион байгуулагдлаа. /2020-05-19/
НҮБ-ийн хүүхдийн эрхийн конвенцийн 12,13,14 дүгээр заалт, Монгол Улсын Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 7,8,9 дүгээр зүйл, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 1.4 Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийн 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 дүгээр зорилтыг тус тус үндэслэл болгон хүүхдэд ээлтэй аюулгүй гэр бүлийн орчинг бүрдүүлэх, хүүхэд гэр бүлийн сайн сайхан байдалд бодитой хувь нэмэр оруулах, гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулах, гэр бүлийн зөрчлийг арилгахад хүүхдийн дуу хоолойг сонсох, оролцоог хангах, хүүхэд хүсэл мөрөөдлөө чөлөөтэй илэрхийлэн олон нийтэд нөлөөлөх боломжийг олгох зорилготойгоор тус уралдааныг зохион байгууллаа.
Уралдаанд ирүүлсэн хүүхдүүдийн бүтээлээр дамжуулан хүчирхийлэлгүй хүүхдэд ээлтэй гэр бүлийн орчинг бүрдүүлэхэд эцэг эхчүүдийн ойлголт хандлагыг өөрчлөх, хүүхэд бүр хүсэл сонирхлоороо оролцох боломжийг олгох, олон нийтэд, гэр бүлд хүүхдийн оролцоо идэвхийг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий бүтээлийг түгээн дэлгэрүүлэхийг эрмэлзлээ.
1-5-р ангийн төрөлд
1. Д.Мөнх-Эрдэнэ- 2-р сургууль 4а анги
2. Ж.Хүслэн- 3-р сургууль 3а анги
3. Э.Оюударь- 4-р сургууль 3а анги
6-9-р ангийн төрөлд
1. О.Мөнгөнцэцэг- 2-р сургууль 8а анги
2. Н.Болорцэцэг- 2-р сургууль 8а анги
3. Б.Эмүжин- 1-р сургууль 9в анги
4. Г.Шүрэнтунгалаг-2-р сургууль 9б анги
10-12-р ангийн төрөлд
1. О.Соёлмаа-2-р сургууль 11б
2. О.Хонгорзул- 1-р сургууль 11в
3. М.Шүрэнцэцэг- 2-р сургууль 10б
4. Ж.Энхзул- 2-р сургууль 12а
5. Э.Хүслэн- 5-р сургууль 11б нар шалгарсан.
Шалгарсан нийт хүүхдүүдийг өргөмжлөл, хичээлийн хэрэглэл, дэлхийн хүүхдийн сонгодог уран зохиолын номоор шагнаж урамшуулсан.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 380
ХҮҮХЭД БИДНИЙ ХӨГЖИЛ-ОРОЛЦОО
ХҮҮХЭД ХАМГААЛАГЧ төсөл

Сэтгэгдэлгүй