2020 оны 11 сарын 26 10:55 am минут.

ГЭРЭЭР АЙЛЧЛАГЧ” ХӨТӨЛБӨРИЙН 3 ӨДРИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. 2018-03.19-21

ДЗОУБ-аас “Гэрээр айлчлагч” төслийн хүрээнд сургагч багш бэлтгэх 3 өдрийн сургалтанд хамрагдаж байгаа 2 дугаар сургууль, Хэнтий аймгийн Дархан, Баянмөнх, Бор-өндөр сумын багш нар, Сүмбэр сумын хамтарсан багийн нийт 27 гэрээр айлчлагч нарт хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл гэж юу вэ? түүнээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, “Хүүхэд хамгаалалын тухай хууль”, “Зөрчлийн тухай хууль”-ийн холбогдох заалтын талаар мэдээлэл хийлээ.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 2
БОЛОВСРОЛЫН ОРЧИН ДАХЬ ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. 2018.03.21
“ХҮҮХДИЙН ЭРХЭД СУУРИЛСАН – ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ ОРОН НУТГИЙН ЗАСАГЛАЛ” ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ /2018-03-22/

Сэтгэгдэлгүй