2020 оны 11 сарын 24 9:40 pm минут.

Гэр бүлийн харилцаа, хүүхэд хүмүүжүүлэх арга сэдвээр Улаанбаатар их сургуулийн багш доктор, профессор Б.Оюун-Эрдэнэ лекц уншлаа.

Олон улсын Гэр бүлийн өдөр 05-р сарын 15-ны өдрийг тохиолдуулан аймгийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс, Дэлхийн зөн Бор-өндөр1 ОНХХ хамтран Гэр бүлийг дэмжих сарын аянг 2016 оны 05-р сард зарлаж нээлийн үйл ажиллагааг 2016.05.16-ны өдөр Боржигин чуулганын тайзнаа  Гэр бүлийн харилцаа, хүүхэд хүмүүжүүлэх арга гэсэн сэдвээр Улаанбаатар их сургуулийн багш доктор, профессор Б.Оюун-Эрдэнэ  гэр бүлүүд болон төрийн албан хаагч нарт лекц унших эхлүүллээ. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс энэ өдөр 30 иргэдэд үйлчлэн, 56 ширхэг гарын авлага боршур тарааж ажилласан.

IMG_7869 IMG_7871 IMG_7888 IMG_7895 IMG_7901 IMG_7904 IMG_7861 IMG_7855

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 1
Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгууллаа.
ИНЭЭЖ БУЙ ХҮҮХЭД сүмбэр сумын хүүхдийн чуулганыг 2016 оны 05-р сарын 18-ны өдөр зохион байгууллаа.

Сэтгэгдэлгүй