2020 оны 11 сарын 26 9:46 am минут.

Даргын тушаал

A. тушаал

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 2
Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн 06-р сарын үйл ажиллагааны тайлан
Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө 2015-2020 он

Сэтгэгдэлгүй