Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийн тайлан


Нийтэлсэн Админ  /  Огноо 7-р сар 31, 2016

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт-1 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт-2

Ангилал Хагас, бүтэн жилийн тайлан
Нийтлэлийг тараах
  • Үзсэн : 847
ТӨРИЙНАЛБАН ХААГЧДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ҮР ДҮНГ УРАМШУУЛАХ АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР
Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн ажлын биелэлт

Сэтгэгдэлгүй

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.