Монгол улс, Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум,

3-р баг, Найрамдал хотхон 1-р байр

/хуучнаар Нийгмийн даатгалын байр/

Утас: 70543661