2020 оны 12 сарын 05 9:15 pm минут.

МЭРГЭЖЛИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙЧИД 2 ӨДӨР СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ АЖИЛЛАА

МЭРГЭЖЛИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙЧИД 2 ӨДӨР СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ АЖИЛЛАА.
2019-10.24-10.25/

Аймгийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын санаачилгаар Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр “МОНГОЛ ӨРХ” сэтгэл зүйн хүрээлэнтэй хамтран 1,2,3 4,5 дугаар сургуулийн хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн хэрэгцээн дээр тулгуурлаж нийт 109 хүүхдэд 2 өдөр зөвлөгөө үйлчилгээг үзүүллээ.

Мөн ГБХЗХГ-ын дэргэдэх “СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ТӨВ”-д 24 иргэнд сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүллээ.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 4
ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БОЛОН ЖИШИГ СУРГУУЛЬ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
FORMS FOR DORMS ДОТУУР БАЙРНЫ СУРАЛЦАГЧДЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сэтгэгдэлгүй