2020 оны 11 сарын 24 12:43 am минут.

Орон нутгийн засаглалд хүүхэд, залуучуудын оролцоо, хүүхдийн оролцооны ойлголтыг нэмэгдүүлэх нь сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Дэлхийн Зөн Бор-Өндөр ОНХХ-1 тэй хамтран 2016 оны 1-р сарын 27-ны өдөр Орон нутгийн засаглалд хүүхэд, залуучуудын оролцоо, хүүхдийн оролцооны ойлголтыг нэмэгдүүлэх нь сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

Сургалтанд аймгийн ЕБС-ын сургалтын менежерүүд, нийгмийн ажилтан, нийгэм судлалын багш нар, аймгийн Цагдаагийн хэлстийн хүүхдийн байцаагч, Залуучуудын төрийн бус байгууллагын төлөөлөл, сургуулийн “Peace road” клубийн сурагч нарт нийт 25 хүн хамрагдсан. Сургалтын дараа 1-р сургуулийн “Peace road” клубийн үйл ажиллагаатай танилцаж, клубийн зорилго, үйл ажиллагаа, үр дүнгийн талаар мэдээллийг багш А.Зургаан танилцуулж, 5-р сургуулийн оролцооны Peace road клубийн нэг өдрийн хичээлтэй танилцаж, өөрсдийн үйл ажиллагаа, хичээлдээ тусган ажиллахаар боллоо.

IMG_5021 IMG_5007 IMG_5038 IMG_4988 IMG_5067 IMG_5083 IMG_5057

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 4
Орон нутгийн хүүхдүүдэд тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга замууд сэдэвт хэлэлцүүлэгийг зохион байгууллаа.
Төл түмний үйлс сайн үйлсийн аянг зохион байгуулж байна.

Сэтгэгдэлгүй