2020 оны 12 сарын 05 11:48 am минут.

Сарын мэдээ 2-р сар

2-р сарын мэдээ

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 3
Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө 2015-2020 он
Засаглалын үзүүлэлт

Сэтгэгдэлгүй