2021 оны 10 сарын 27 2:29 am минут.

СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн төвийн сэтгэцийн эмч, мэргэжилтэн Аймгийн ГБХЗХГ-ын сэтгэл зүйчтэй хамтран сэтгэл зүйн хэрэгцээ нэн шаардлагатай хүүхэд, гэр бүлд болон байгууллагын хамт олонд мэргэжлийн зөвлөгөө үйлчилгээг үзүүүлэн хамтран ажиллалаа.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 146
ЖИ СИ ЭС ОУБ-ЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИДТЭЙ САНАЛ СОЛИЛЦОХ УУЛЗАЛТ
2020 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

Сэтгэгдэлгүй