2020 оны 12 сарын 05 11:48 am минут.

ТӨРИЙНАЛБАН ХААГЧДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ҮР ДҮНГ УРАМШУУЛАХ АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР

___ ________

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 3
Сарын мэдээ 7-р сар
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийн тайлан

Сэтгэгдэлгүй