2020 оны 11 сарын 24 8:56 am минут.

Төрийн үйлчилгээний мэдээлэл ,өргөдөл гомдол хүлээн авах мэргэжилтний мэдээлэл

oyuka

утасны дугаар

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 4
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт
Холбогдох эрх зүйн акт

Сэтгэгдэлгүй