2020 оны 11 сарын 26 9:38 am минут.

ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧИД, БАГШ АЖИЛЧИД, ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧИД, БАГШ АЖИЛЧИД, ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. /2019-11.04-11.05/

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тушаалаар батлагдсан “ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛАЛ”-ын хөтөлбөрийн 2018-2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилтын хэрэгжилтийг хангах, “Хүүхдийн эрхийн тухай хууль”, “Хүүхэд хамгааллын тухай хууль”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”-иудын хэрэгжилтийг хангаж, хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бусад салбаруудын оролцоотоотойгоор бэхжүүлж, боловсролын салбар дах хүүхэд хамгааллыг таниулах, эцэг эх асран хамгаалагчдын үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 1 дүгээр сургуулийн 60 гаруй багш ажилтан албан хаагчид, 300 сурагчид, 100 эцэг эхчүүдэд сургалт зохион байгууллаа.
⬆️Ахлах, дунд ангийн сурагчдад:
_Хүүхдийн эрх үүрэг
_Сурагчийн ёс зүйн дүрэм
_Суралцагчийн эрх үүрэг
_Сурагчийн эрх үүрэг
_Үeрхэлийн дүрэм
_Хүний үнэ цэнэ-БЗДХ- ДОХ
_Эцэг эхээ хайрлах, талархах нь
_Найз гэж хэн бэ
_Харилцаа хандлага зан ааш

⬆️Багш эцэг эхчүүдэд:
_Эeрэгээр харж талархья
_Хүүхэдтэй хэрхэн харилцах нь зүй бус харилцаа хандлага бэ?
_Багшийн ёс зүй харилцаа хандлага
_Боловсролын салбар дах хүүхэд хамгаалал
_Эцэг эх, асран хамгаалагдын үүрэг хариуцлагыг таниулах
_Сайн эцэг эх байх нь
_ Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргын сургалтуудыг зохион байгууллаа.

Хамтран ажилласан 1 дүгээр сургуулийн хамт олон, Дэлхийн Зөн ОУБ-ын хамт олонд баярлалаа.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 5
АЙМГИЙЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР-ИЙН ХҮРЭЭНД ТӨРИЙН БОЛОН ТББ-ИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЭРҮҮЛ БИЕ- САРУУЛ УХААН АЖЛЫН БАЙРНЫ ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨН, УРАН ГИМНАСТИKИЙН ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН КОНВЕНЦ-ийн 30 жилийн ойг угтан ХҮҮХДЭЭ ХАЙРЛАЯ- уриалгын дор аймгийн ПТК-ийн 40 гаруй багш ажилчдад сургалт зохион байгууллаа.

Сэтгэгдэлгүй