2020 оны 11 сарын 26 4:20 pm минут.

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН КОНВЕНЦ-ийн 30 жилийн ойг угтан ХҮҮХДЭЭ ХАЙРЛАЯ- уриалгын дор аймгийн ПТК-ийн 40 гаруй багш ажилчдад сургалт зохион байгууллаа.

“ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН КОНВЕНЦ”-ийн 30 жилийн ойг угтан “ХҮҮХДЭЭ ХАЙРЛАЯ- уриалгын дор аймгийн ПТК-ийн 40 гаруй багш ажилчдад сургалт зохион байгууллаа. /2019-11-05/
Сургалтаар:
Баг хамт олны харилцаа хандлага
Бусдын ялгаатай байдлыг хүндэтгэх
Боловсролын салбар дах хүүхэд хамгаалал
– Эцэг эх, асран хамгаалагчын үүрэг хариуцлага
– Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийг таньж мэдэх, дэмжлэг үзүүлэ ажиллах сэдвээр зохион байгууллаа.
“ХҮҮХДЭЭ ХАЙРЛАЯ” уриалгад нийт албан хаагчид нэгдлээ.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 4
ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧИД, БАГШ АЖИЛЧИД, ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУРШИЛТЫН ХӨТӨЛБӨР-ийн хүрээнд зорилтот өрхүүдэд ХҮҮХЭД ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА-сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Сэтгэгдэлгүй