2020 оны 12 сарын 02 6:01 pm минут.

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ХОРООГ  ЧАДАВХИЖУУЛАХ ОРОН НУТГИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. 2018-05-17


Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/190 тоот захирамжын дагуу хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороог чадваржуулах сургалт зохион байгуулагдлаа. Гэмт хэрэг зөрчилд сэжиглэгдэж мөрдөн шалгагдаж байгаа, гэмт хэргийн гэрч, хохирогчоор татагдсан хүүхдүүдэд үйлчилгээ үзүүлэх арга зүйд суралцах, хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх зорилгоор АЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтэстэй хамтран сургалтыг зохион байгууллаа.Тус сургалтанд АЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд,залуучуудын хөгжлийн газар, Хууль зүйн хорооны гишүүд нийт 16 хүн хамрагдлаа.
Сургалтыг МОНГОЛ ӨРХ  сэтгэлзүйн хүрээлэнгийн тэргүүн С. Баасанбат удирдан явууллаа. 

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 5
ХАМТАРСАН БАГААР ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ НЬ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА /2018-05-16/
ХАМГААЛАГДСАН ХҮҮХЭД-ХАЙРЛАГДСАН ХҮҮХЭД АЯНЫ ХҮРЭЭНД АЗ ЖАРГАЛТАЙ ГЭР БҮЛ ӨДӨРЛӨГИЙГ СҮМБЭР СУМЫН ГЭРЭЭР АЙЛЧЛАГЧ ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДАЖ БУЙ ИРГЭДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. /2018-05-18/

Сэтгэгдэлгүй