2020 оны 11 сарын 26 3:53 pm минут.

ХҮҮХЭД БҮРИЙН ТӨЛӨӨХ ҮЙЛС НЬ ГЭГЭЭН БАЙГ

Хараа хяналтгүй болон зорилтот өрхийн эрсдэлт нөхцөлд амьдарч байгаа 2 хүүхдийг тус бүр нь 220,000 нийт 440,000 төгрөгийн өвлийн иж бүрэн хувцасаар хангасан Дэлхийн Зөн ОУБ-ын БӨ1 ОНХХ-ийн хамт олонд ихээр ТАЛАРХЛАЖ байна. ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨХ ҮЙЛС БҮХЭН НЬ ГЭГЭЭН БАЙХ БОЛТУГАЙ. 2017-12-01

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 3
ОЛОН УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДӨР 2017-12-01
АЙМГИЙН ХҮҮХДИЙН НЭГДСЭН ЗӨВЛӨЛИЙН  САЙН НАЙЗ өдөрлөг  зохион байгууллаа

Сэтгэгдэлгүй