2020 оны 12 сарын 05 8:44 pm минут.

Хүүхэд хамгааллын сарын аян-г 2016.04.15-2016.05.30-ны өдрийг хүртэл аймгийн хэмжээнд зохион байгууллаа.

Хүүхэд хамгааллын сарын аян-г 2016.04.15-2016.05.30-ны өдрийг хүртэл аймгийн хэмжээнд зохион байгуулан аяны хүрээнд 2016 оны 09-р сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэх Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль-ийг иргэдэд сурталчилах, таниулах зорилгоор шат дараатай сургалтыг зохион байгуулж байна. Үүнд:

Зорилтот бүлгийн, хөгжих шаардлагатай өрхүүдэд болон нийт сумын иргэдэд ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ, ХҮҮХДИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ,ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ-ийн хүрээнд сургалт зохион байгуулж, иргэдийг мэдээллээр хангаж ажилласан. Мөн Аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн бие бүрэлдэхүүн, албан хаагч нарт, Сүмбэр сумын Ерөнхий боловсролын 2-р сургуулийн эцэг эхчүүдэд, Тохижилт сүмбэр  ОНӨҮГ, болон сүмбэр сумын  цэцэрлэгийн багш эрхлэгч нарт, Сургуулиудын багш ажилчдад тус тус сургалт зохион байгууллаа.

IMG_7275 IMG_7282 IMG_7287 IMG_7291 IMG_7334 IMG_7312 IMG_7320 IMG_7340 20160413_091359

 

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 5
Аймгийн хүүхдийн нэгдсэн зөвлөл-ийн хүүхдүүд Ерөнхий сайдад дуу хоолойгоо хүргэж байна.
Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгууллаа.

Сэтгэгдэлгүй