2020 оны 11 сарын 30 1:08 pm минут.

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ХАРЬЯА 425 ДУГААР ХОРИХ АНГИЙН ХҮМҮҮЖИГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. /2017-02-23/

Залуучуудын хөгжийг дэмжих тухай хуулийн 12.1.4-т Гэмт хэрэг үйлдэж, хорих ял эдэлсэн залуучуудад боловсрол, мэргэжил олгох, хорих ангиас суллагдах үед ажлын байраар хангах талаар төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн гаргасан ёанал санаачилгыг дэмжих хуулийн заалтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын харьяа 425 дугаар нээлттэй хорих ангийн хүмүүжигч нарт Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулиудаар сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтанд нийт 90 хүмүүжигч хамрагдаж дээрх хуулиудын талаар мэдлэг мэдээлэлтэй боллоо.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 3
2 ДУГААР САРД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
ХҮРЭЛ ТУЛГА наадамд идэвхитэй оролцохыг урьж байна.

Сэтгэгдэлгүй