2020 оны 11 сарын 26 10:45 am минут.

2017.06.29-ний өдрийн А/19 тоот тушаал

24252274_1770657166309469_1802423895_n

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 13
2017.10.05-ны өдрийн Б/06 тоот тушаал
2017.06.28-ны өдрийн А/18 тоот тушаал

Сэтгэгдэлгүй