2020 оны 11 сарын 24 8:57 pm минут.

8-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 2
7-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
“АМЬДРАХ УХААНЫ ЧАДВАР ОЛГОХ СУРГАЛТ” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Сэтгэгдэлгүй