ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ хууль сурталчлах өдөрлөгийг Баянтал сумын төрийн албан хаагчид болон иргэдэд зохион байгууллаа. /2018.02.22/
4 долоо хоног-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ хууль сурталчлах өдөрлөгийг 2018 оны 02 сарын 22нд Баянтал сумын төрийн албан хаагчид болон иргэдэд зохион байгууллаа. Өдөрлөгийн хүрээнд: 1. Хүүхдийн эрх хамгааллын тухай хууль 2. Хүүхдийн эрхийн тухай хууль 3. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль 4. Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль 5. Эрүүгийн хууль,

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАЛУУЧУУДЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УДИРДАМЖ
1 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

   2018 оны 01 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль хэрэгжиж байгаатай холбогдуулан аймгийн залуучуудын зөвлөл байгуулагдах тул тус зөвлөлд орж ажиллах сонирхолтой залуусыг бүртгэж байна. Шалгаруулалтанд оролцогчид тавигдах шаардлага: Говьсүмбэр аймагт оршин суудаг байх Залуучуудын хөгжлийн асуудлаар тодорхой ойлголт, мэдлэгтэй, цаашид энэ чиглэлээр ажиллах сонирхолтой байх

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР-ын ажилтан, албан хаагчид 2018 онд ажиллах үр дүнгийн гэрээгээ байгууллаа.
1 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Манай байгууллага 2018 оныг “ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛ-ОРОЛЦООГ ДЭМЖИН АЖИЛЛАХ” жил болгон зарлаж байна. Төрийн албан хаагчид ”ЁС ЗҮЙТЭЙ, ЗӨВ ҮЛГЭР ДУУРИАЛАЛ, ЭЕРЭГ ХАРИЛЦАА ХАНДЛАГАТАЙ, САНААЧЛАГАТАЙ, БҮТЭЭЛЧ, БУСДЫГ МАНЛАЙЛАН, ХӨГЖЛИЙГ ТҮҮЧЭЭЛЭН” байж төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай, тэгш хүртээмжтэй, хариуцлагатай ажиллах эрхэм үүргээ ухамсарлан ажиллах болно. ХАМТ ОЛОНДОО АЖЛЫН ӨРНҮҮН ИХ АМЖИЛТЫГ

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. /2018-02-09/
1 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газраас Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын албан хаагчдад “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай” хууль, аймгийн “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай” хуулийг 40 албан хаагчдад зохион байгууллаа. Сургалтаар Залуучуудын хөгжилд төрөөс дэмжлэг үзүүлэх 5 чиглэлийн талаар, аймгийн Залуучуудын хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хүрээнд

АУДИТЫН ИТГЭМЖЛЭЛ /2018-01-26/
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Санхүүгийн тайлингийн аудитаар ЗӨРЧИЛГҮЙ санал дүгнэлт авсан, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан Санхүүгийн талйангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам-ын шаардлагыг хангаж байгаа тул Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18,4-т заасны дагуу ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР-ын 2017 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн

“ХУУЛИА МӨРДЬЕ-21” аяны үйл ажиллагаа зохион байгуулагдлаа. 2018-01-25/
2 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Өсвөр үе, хүүхэд залуучуудыг хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх, эерэг зөв хандлагатай иргэн болж төлөвшүүлэх мөн Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хууль сурталчлах зорилгоор Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн хэлтэс, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлтэй хамтран Ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-12 дугаар ангийн сурагчдыг хамруулан мэдээлэл өгөх, “ГАМШГИЙГ БУС ГАЙХАМШГИЙГ БҮТЭЭЦГЭЭЕ”