Шивээговь сумын 3-р сургууль Хүүхдийн чуулганаа зохион байгууллаа.
1 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Шивээговь сумын III сургууль, Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Шивээговь сумын ЗДТГ нар хамтран “Хүүхдийн чуулган”-ыг 2016 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдөр зохион байгуулсан. Чуулганд: Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 44 дүгээр сургуулийн “Хүүхдийн зөвлөл”-ийн төлөөлөл сурагчид урилгаар ирж оролцож, Шивээговь сумын оролцооны 14 бүлгийн сурагчид тангараг өргөж, “Охидын дуу

Хууль зүйн хороо
1 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Хүүхдийн хууль зүйн хороо нь гэмт хэргийн гэрч, хохирогч хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах, гэмт хэрэг үйлдсэн хүүхдэд хүмүүжлийн арга хэмжээг зохион байгуулах, боловсрол, мэргэжилтэй болох, ажил, хөдөлмөр эрхлэхэд нь туслалцаа үзүүлэх, дахин гэмт хэрэг, зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой

Гэр бүлийн үнэт зүйлс
1 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ГЭР БҮЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛС Гэр бүлийнхээ үнэт зүйлсийг хэрхэн бүтээж, хамгаалах вэ ? Бид ихэнх тохиолдолд бүтэлгүй гэр бүлийн тухай ярьж бичицгээдэг. Харин энэ удаа бат бэх, хүчирхэг гэр бүлийн түгээмэл үнэт зүйлс, баримталдаг энгийн дүрмээс танилцуулж байна : Хамтач харилцаа Бие биенээ дэмжиж талархдаг Нээлттэй, уян хатан харилцааны чадвар

Хүүхэд харах үйлчилгээний хамгааллын бодлого
1 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

 ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГО (Хүүхэд харах үйлчилгээнд зориулав) Бага насны хүүхдийг иргэд өдрөөр харах шинэ үйлчилгээг орон даяар хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан  уг үйлчилгээнд мөрдөх хүүхэд хамгааллын бодлого, журмын үндэслэл болгон ашиглуулахаар энэхүү үлгэрчилсэн загварыг ХТҮГ-аас гаргав. Орон нутаг өөрийн онцлогтоо тохируулан нэмэлт оруулж баталж мөрдүүлнэ. ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГО ХТҮГ-ын Хүүхэд гэр бүлийн бодлогын

хүүхдийн утас 108
1 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

108 ahlah

Миний ертөнц хөгжлийн хөтөлбөр
1 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Миний ертөнц хөгжлийн

Байгууллагын Даргын тушаал
1 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
1 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

1999 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр Улаанбаатар хот ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл             1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт             1.1. Энэ хуулийн зорилт нь гэрлэх, гэрлэлт дуусгавар болох, гэрлэлтийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцох журам, нөхцлийг тогтоож, гэр бүлийн гишүүдийн эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр-ийг 2016.06.01-ний өдөр ЖАРГАЛТАЙ ГЭР БҮЛ уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүллээ.
1 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр-ийг 2016.06.01-ний өдөр ЖАРГАЛТАЙ ГЭР БҮЛ уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Тус арга хэмжээг Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Дэлхийн зөн ОУБ, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Политекникийн коллеж, Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс нар хамтран зохион байгуулан нийт 20 гаруй төрийн байгууллага, 18-н албан