Байгууллагын дотоод сургалтын хуваарийн дагуу мэргэжилтэн Н.Туяа сургалт зохион байгууллаа.
1 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын дотоод сургалтын хуваарийн дагуу мэргэжилтэн Н.Туяа Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хүрээнд сургалт зохион

ИРГЭНИЙ АНДГАЙ ӨРГӨХ ЁСЛОЛ- ЫН ХҮНДЭТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
2 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

2016 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр буюу Тусгаар тогтнолын өдөр –ийн баярын үйл ажиллагааг тохиолдуулан аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар аймгийн Залуучуудын Холбоо нар хамтран Иргэний андгай өргөх ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээг ёслол төгөлдөр зохион байгууллаа. Энэхүү үйл ажиллагаа нь 16 нас хүрч

Байгууллагын бүтэц
2 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын бүтэц орон тоо
2 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй