ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 06-Р САРЫН МЭДЭЭ
4 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

MEDEE 6 sar 001 MEDEE 6 sar 002 MEDEE 6 sar

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 05-Р САРЫН МЭДЭЭ
4 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 04-Р САРЫН МЭДЭЭ
6 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Төсвийн гүйцэтгэлийн 03-р сарын мэдээ
8 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Төсвийн гүйцэтгэлийн 02-р сарын мэдээ
8 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

2-р сарын

Төсвийн гүйцэтгэлийн 01 сарын мэдээ
8 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

MEDEE-1-SAR1

Төсвийн гүйцэтгэлийн 12 сарын мэдээ
8 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Medee-12sar 001 medee-12sar 002 Medee-12sar

Төсвийн гүйцэтгэлийн 11-р сарын мэдээ
12 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

11sar medee 001 11sar medee 002 11sar medee 003 11sar medee

Төсвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын мэдээ
12 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

10sar med e 001 10sar med e 002 10sar med e 003 10sar med e

Төсвийн гүйцэтгэлийн 9-р сарын мэдээ
12 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй