ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ
1 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/  НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ                                                                         НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн арга хэмжээг амжилттай зохион байгууллаа. 2017 он
1 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр-ийн арга хэмжээ 2017.06.01-ний өдөр Хүүхэд, гэр бүлдээ аз жаргалтай уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлж, Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг зогсооход эх дэлхийгээрээ нэгдье аяныг албан ёсоор нээн аймгийн хэмжээнд танилцууллаа. Тус арга хэмжээг, АЗДТГ, Дэлхийн зөн ОУБ, Боловсрол, соёл урлагийн газар, Дуу бүжгийн боржигин чуулга, Хөдөлмөр халамж

Байгууллагын дотоод журам /2017/
1 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГЫН А ТУШААЛУУД /2017он/
1 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй