Байгууллагын 2017 оны 06-р сарын мэдээ
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын 2017 оны 05-р сарын мэдээ
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын 2017 оны 04-р сарын мэдээ
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын 2017 оны 03-р сарын мэдээ
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын 2017 оны 02-р сарын мэдээ
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын 2017 оны 01-р сарын мэдээ
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Авилгын эсрэг төлөвлөгөө 2017 он
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын дотоод сургалтыг зохион байгууллаа.
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын дотоод сургалтын хуваарийн дагуу мэргэжилтэн Д.Оюунсайхан Төрийн албаны тухай хуулийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа. 2017. 05.10

Аудитын дүгнэлтийн 2017 оны хагас жилийн биелэлт
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Auditiin-zovlomjiin-bielelt-2017 оны хагас