Хүүхэд багачууд та бүхнийг урьж байна
10 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Залуучуудын асуудлаар үүрэг хүлээгчдийн семинар 2017.12.13-12.14
10 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

2018-01-01-ний өдрөөс  Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль хэрэгжиж эхэлнэ. Тус хуулиар төрөөс залуучуудын хөгжлийг дэмжих чиглэл, төрийн бүх шатны байгууллага, албан тушаалтны бүрэн эрх, чиг үүргийг тодорхойлсон байдаг. Мөн тус хуульд “Орон нутагт залуучуудад зориулсан нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх залуучуудын хөгжлийн төвтэй байна” хэмээн заасан. Одоогийн байдлаар манай улсад 11

8 сарын мэдээ
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

7 сарын мэдээ
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

9 сарын мэдээ
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

medee9sar 001 medee9sar 002 medee9sar

2018 оны төсөв
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Худалдан авах ажиллагаа
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Санхүүгийн хяналт, шалгалт
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ХҮҮХДИЙГ ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ ЭЕРЭГ АРГУУД сэдэвт сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

1 ДҮГЭЭРТ ХҮҮХЭД аяны хүрээнд ХҮҮХДИЙГ ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ ЭЕРЭГ АРГУУД сэдэвт СУРГАГЧ БАГШ бэлтгэх сургалтыг ЖЭЙ СИ ЭС ОУБ-тай хамтран зохион байгууллаа. Хүүхэд бүр дахин давтагдашгүй онцгой хүн байдаг. Хүүхэд хүн учраас хүндэтгэлийг хүртэх ёстой. Хүүхдүүдтэйгээ эерэгээр хандахын ач холбогдол. Хүүхдийг дуулгавартай сахилга батжуулж төлөвшүүлэх мөн хүүхдийнхээ жинхэнэ хэрэгцээнд анхаарлаа хандуулах