Байгууллагын дотоод сургалтыг зохион байгууллаа.


Нийтэлсэн Админ  /  Огноо 7-р сар 21, 2017

Байгууллагын дотоод сургалтын хуваарийн дагуу мэргэжилтэн Д.Оюунсайхан Төрийн албаны тухай хуулийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа. 2017. 05.10

IMG_2524  IMG_2519

IMG_2525

Ангилал Ангилагдаагүй Ил тод байдал Мэдээ Үйл ажиллагааны мэдээлэл Хууль эрх зүй
Нийтлэлийг тараах
  • Үзсэн : 151
Аудитын дүгнэлтийн 2017 оны хагас жилийн биелэлт
ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН 2017 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

Сэтгэгдэлгүй