Монгол улс, Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум, 3-р баг Хонхор хотхон 1-р байр, хуучнаар Нийгмийн даатгалын байр

Утас: 70543661