2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН
3 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖ
3 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ
3 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Аудын дүгнэлт
2 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Санхүүгийн хяналт, шалгалт
2 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Аудитын дүгнэлт 2017
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Хүүхэд харах үйлчилгээнд хийсэн хяналт шалгалт хийсэн талаарх мэдээлэл
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

                                ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙХ ХУУДАС                    Нэг. Ерөнхий мэдээлэл: Билгүүн хүүхэд харах үйлчилгээ 1 Ерөнхий мэдээлэл 1.1 Говьсүмбэр Сүмбэр сум 1.2 Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авсан иргэний овог нэр: Гэнийдоо Насантогтох 1.3 Зөвшөөрөл авсан огноо: 2016-03-28 Хугацаа 1 жил 1.4 Зөвшөөрлийн дугаар 02 Хүүхэд харах үйлчилгээний

Аудитын зөвлөмж
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Аудитын дүгнэлт
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Аудит