Шивээговь сумын 3-р сургууль Хүүхдийн чуулганаа зохион байгууллаа.
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Шивээговь сумын III сургууль, Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Шивээговь сумын ЗДТГ нар хамтран “Хүүхдийн чуулган”-ыг 2016 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдөр зохион байгуулсан. Чуулганд: Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 44 дүгээр сургуулийн “Хүүхдийн зөвлөл”-ийн төлөөлөл сурагчид урилгаар ирж оролцож, Шивээговь сумын оролцооны 14 бүлгийн сурагчид тангараг өргөж, “Охидын дуу

Холбогдох эрх зүйн акт
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Холбогдох эрх зүйн акт-1 Холбогдох эрх зүйн акт-2 Холбогдох эрх зүйн

Аудитын зөвлөмж
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

АЛБАН ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

төлөвлөгөө

Хууль зүйн хороо
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Хүүхдийн хууль зүйн хороо нь гэмт хэргийн гэрч, хохирогч хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах, гэмт хэрэг үйлдсэн хүүхдэд хүмүүжлийн арга хэмжээг зохион байгуулах, боловсрол, мэргэжилтэй болох, ажил, хөдөлмөр эрхлэхэд нь туслалцаа үзүүлэх, дахин гэмт хэрэг, зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Төсвийн төсөл
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Төсвийн