ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБООНЫ АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. /2019.03.29/
5 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБООНЫ АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. /2019.03.29/ “ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ ХҮЧИРХИЙЛЛИЙГ ЗОГСООЁ” үндэсний аяны хүрээнд ГБХЗХГ-аас Говьсүмбэр аймаг дахь Монголын Цахилгаан холбооны албан хаагчдад “Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга”, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Гэр бүлийн харилцаа сэвүүдээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 10 албан хаагчид

“ХҮҮХДИЙН АСУУДЛААР ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭГЧДИЙН АЙМГИЙН АНХДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨН-с ГАРСАН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА.
5 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

“ХҮҮХДИЙН АСУУДЛААР ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭГЧДИЙН АЙМГИЙН АНХДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨН”-с ГАРСАН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА. Говьсүмбэр аймаг 2019 оны 03 дугаар сарын 26 Аймгийн засаг даргын тамгын газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Дэлхийн зөн ОУБ хамтран “Хүүхдийн асуудлаар үүрэг хүлээгчдийн зөвлөгөөн”-ийг 2019 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд Говьсүмбэр

ХҮҮХДИЙН АСУУДЛААР ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭГЧДИЙН АЙМГИЙН АНХДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨНМ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2019-03-26/
5 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

  АНХДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨН” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2019-03-26/ Монгол улсын ерөнхий сайдаар ахлуулсан ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ-ийн 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолоор батлагдсан “ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГО”-ын бичиг баримтын хэрэгжилтийг хангах зорилтын хүрээнд “ХҮҮХДИЙН АСУУДЛААР ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭГЧДИЙН АЙМГИЙН АНХДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨН”-ийг Аймгийн засаг даргын тамгын газар, Гэр бүл, хүүхэд,

ХАРИУЦЛАГАТАЙ ХАМТАРСАН БАГ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
5 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

  “ХАРИУЦЛАГАТАЙ ХАМТАРСАН БАГ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2019-03.21-22/ Аймгийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газраас Дэлхийн Зөн ОУБ-тай хамтран ” ХАРИУЦЛАГАТАЙ ХАМТАРСАН БАГ” сургалтыг сумдын хамтарсан багийн гишүүдэд “МОНГОЛ ӨРХ” ТББ-ын тэргүүн Баасанбат удирдан

ОРОЛЦООТОЙ ХҮҮХЭД ХӨГЖИЖ ХӨГЖСӨН ХҮҮХЭД ХАМГААЛАГДАНА
5 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ОРОЛЦООТОЙ ХҮҮХЭД ХӨГЖИЖ ХӨГЖСӨН ХҮҮХЭД ХАМГААЛАГДАНА. Аймгийн лидер сурагч академитай хамтран уран илтгэлийн аварга шалгаруулах “ОЮУНЫ ДАВАЛГАА” тэмцээн зохион байгуулагдлаа. /2019-03-15/ Сурагчдын уран сэтгэмжийг хөгжүүлэх, нийгэмд үзэл бодлоо зөв илэрхийлэхэд суралцах, үгийн үнэ цэнэ уран илтгэлийн мөн чанар, үр дүнг таниулахад чиглэсэн “ОЮУНЫ ДАВАЛГАА” илтгэлийн тэмцээн 10-12 дугаар ангийн сурагчдын

АУДИТЫН ТАЙЛАН
5 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
5 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛҮҮДИЙН НЭГДСЭН УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
5 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛҮҮДИЙН НЭГДСЭН УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2019.03.13/         Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийг үндэслэн залуучуудын хөгжлийг дэмжих салбар дундын үйл ажиллагааг үндэсний болон орон нутгийн түвшинд уялдуулан зохицуулах чиг үүрэг бүхий Залуучуудын хөгжлийн үндэсний болон орон нутагт салбар зөвлөлийг байгуулан

ГЭР БҮЛИЙН БАЯР ХӨӨР СЭДЭВТ СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
6 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

“ГЭР БҮЛИЙН БАЯР ХӨӨР” СЭДЭВТ СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА                       /2019.03.04/ “ГЭР БҮЛИЙН БАЯР ХӨӨР” СЭДЭВТ СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2019.03.04/ “ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ЖИШИГ СУРГУУЛЬ” хөтөлбөр болон “ГЭРЭЭР АЙЛЧЛАГЧ” хөтөлбөрийг 2 дугаар сургууль болон 6 дугаар