Баланс
2 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Төсвийн өөрчлөлт
2 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Хяналт шалгалтын үнэлгээ 2017
2 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Төсвийн гүйцэтгэлийн 03-р сарын мэдээ
2 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Төсвийн гүйцэтгэлийн 02-р сарын мэдээ
2 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

2-р сарын

Төсвийн гүйцэтгэлийн 01 сарын мэдээ
2 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

MEDEE-1-SAR1

Байгууллагын 2017 оны төсөв
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Өглөг авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

өглөг авлагын дэлгэрэнгүй мэдээ

Сарын мэдээ 1-р сар
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

1-р сарын