11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Аудитын дүгнэлтийн 2017 оны хагас жилийн биелэлт
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Auditiin-zovlomjiin-bielelt-2017 оны хагас

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 04-Р САРЫН МЭДЭЭ
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Баланс
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Төсвийн өөрчлөлт
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Хяналт шалгалтын үнэлгээ 2017
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Төсвийн гүйцэтгэлийн 03-р сарын мэдээ
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Төсвийн гүйцэтгэлийн 02-р сарын мэдээ
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

2-р сарын

Төсвийн гүйцэтгэлийн 01 сарын мэдээ
3 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

MEDEE-1-SAR1