2021 оны 06 сарын 21 3:52 pm минут.
ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУДЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА
6 сар-н 7, 2018 / Сэтгэгдэлгүй

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУДЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА             9.Та ажлаа хэвийн явуулахад шаардагдах наад захын техник хэрэгслүүдээр бүрэн хангагдаж чадаж байна. уу?   Хангалт сайтай Боломжийн Хангалт муу принтер 2 3 2 Бичгийн цаас хэрэгсэл 2 5 0 Ширээ, сандал 5 2

Авилгын эсрэг төлөвлөгөө 2017 он
7 сар-н 23, 2017 / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын дотоод журам /2017/
6 сар-н 9, 2017 / Сэтгэгдэлгүй

Ажлын байрны тодорхойлолт
8 сар-н 1, 2016 / Сэтгэгдэлгүй