2021 оны 10 сарын 27 2:27 am минут.
ОЙЛГОЁ- ХҮНДЭЛЬЕ ГЭР БҮЛИЙНХЭЭ ТӨЛӨӨ АЯН
11 сар-н 28, 2019 / Сэтгэгдэлгүй

ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
11 сар-н 30, 2018 / Сэтгэгдэлгүй

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ                                  2017 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр                                          Улаанбаатар хот

Говьсүмбэр аймгийн Залуучуудын хөгжлийн дэмжих дэд хөтөлбөр
11 сар-н 30, 2018 / Сэтгэгдэлгүй

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР 2018-2020 он НЭГ. Нийтлэг үндэслэл “Монгол улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”, Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр,  Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжсэн бодлого үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ гэж тусгасан. Монгол улсын

Залуучуудын хөгжлийн дэмжих дэд хөтөлбөр
11 сар-н 30, 2018 / Сэтгэгдэлгүй