ХҮҮХДИЙН АСУУДЛААР ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭГЧДИЙН АЙМГИЙН АНХДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨНМ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2019-03-26/
10 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

  АНХДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨН” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2019-03-26/ Монгол улсын ерөнхий сайдаар ахлуулсан ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ-ийн 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолоор батлагдсан “ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГО”-ын бичиг баримтын хэрэгжилтийг хангах зорилтын хүрээнд “ХҮҮХДИЙН АСУУДЛААР ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭГЧДИЙН АЙМГИЙН АНХДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨН”-ийг Аймгийн засаг даргын тамгын газар, Гэр бүл, хүүхэд,

ХАРИУЦЛАГАТАЙ ХАМТАРСАН БАГ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
10 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

  “ХАРИУЦЛАГАТАЙ ХАМТАРСАН БАГ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2019-03.21-22/ Аймгийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газраас Дэлхийн Зөн ОУБ-тай хамтран ” ХАРИУЦЛАГАТАЙ ХАМТАРСАН БАГ” сургалтыг сумдын хамтарсан багийн гишүүдэд “МОНГОЛ ӨРХ” ТББ-ын тэргүүн Баасанбат удирдан

ОРОЛЦООТОЙ ХҮҮХЭД ХӨГЖИЖ ХӨГЖСӨН ХҮҮХЭД ХАМГААЛАГДАНА
10 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ОРОЛЦООТОЙ ХҮҮХЭД ХӨГЖИЖ ХӨГЖСӨН ХҮҮХЭД ХАМГААЛАГДАНА. Аймгийн лидер сурагч академитай хамтран уран илтгэлийн аварга шалгаруулах “ОЮУНЫ ДАВАЛГАА” тэмцээн зохион байгуулагдлаа. /2019-03-15/ Сурагчдын уран сэтгэмжийг хөгжүүлэх, нийгэмд үзэл бодлоо зөв илэрхийлэхэд суралцах, үгийн үнэ цэнэ уран илтгэлийн мөн чанар, үр дүнг таниулахад чиглэсэн “ОЮУНЫ ДАВАЛГАА” илтгэлийн тэмцээн 10-12 дугаар ангийн сурагчдын

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛҮҮДИЙН НЭГДСЭН УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛҮҮДИЙН НЭГДСЭН УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2019.03.13/         Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийг үндэслэн залуучуудын хөгжлийг дэмжих салбар дундын үйл ажиллагааг үндэсний болон орон нутгийн түвшинд уялдуулан зохицуулах чиг үүрэг бүхий Залуучуудын хөгжлийн үндэсний болон орон нутагт салбар зөвлөлийг байгуулан

ГЭР БҮЛИЙН БАЯР ХӨӨР СЭДЭВТ СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

“ГЭР БҮЛИЙН БАЯР ХӨӨР” СЭДЭВТ СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА                       /2019.03.04/ “ГЭР БҮЛИЙН БАЯР ХӨӨР” СЭДЭВТ СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2019.03.04/ “ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ЖИШИГ СУРГУУЛЬ” хөтөлбөр болон “ГЭРЭЭР АЙЛЧЛАГЧ” хөтөлбөрийг 2 дугаар сургууль болон 6 дугаар

АЙМГИЙН ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ АНХДУГААР ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

АЙМГИЙН ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ АНХДУГААР ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. 2019.02.19 Аймгийн Засаг даргаар ахлуулсан “ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ”-ийн 2019 оны анхдугаар хурал зохион байгуулагдлаа. Хурлыг зөвлөлийн дэд тэргүүн Ш.Билэггүмбэрэл удирдан 76%-ийн ирцтэйгээр удирдан явууллаа. ТУС ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДЛУУД: 1. Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан

АЙМГИЙН ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ АНХДУГААР ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

АЙМГИЙН ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ АНХДУГААР ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2019-02-19/ Аймгийн Засаг даргаар ахлуулсан ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ЗӨВЛӨЛ-ийн 2019 оны анхдугаар хурал 02 дугаар сарын 19-ны өдөр гишүүдийн 71,4%-ийн ирцтэйгээр хуралдлаа. Хурлаар Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан болон 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцүүллээ. Тус хурлаар салбарын

ОРОЛЦООТОЙ ХҮҮХЭД ХӨГЖИЖ-ХӨГЖСӨН ХҮҮХЭД ХАМГААЛАГДАНА.” “ӨСВӨРИЙН СЭТГҮҮЛЧ” клуб
11 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газар, Дэлхийн Зөн ОУБ-тай хамтран сэтгүүл зүйг сонирхдог сэтгүүлч болох сонирхолтой хүүхдүүдийг оролцуулсан “Өсвөрийн сэтгүүлч” клуб байгуулагдлаа. Энэхүү клубын зорилго нь өсвөр насны хүүхдүүдийг сэтгүүл зүйн чиглэлээр дадлагажуулах, хүсэл сонирхлыг нь хөгжүүлэх цаашид сурагчид сэтгүүл зүйн чиглэлээр мэргэжилийн чиг баримжаагаа олгох дадлагад суурилсан боломжийг бүрдүүлж

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД БАЯНТАЛ СУМЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
12 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

                                                                                                   

2019 оны төлөвлөгөө
12 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй