2021 оны 01 сарын 16 9:36 am минут.
ӨСВӨР ҮЕ, ЗАЛУУЧУУДАД АМЬДРАХ УХААНЫ БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ МОДУЛЬ СУРГАЛТ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

2019 оны байдлаар Монгол Улсын хүн амын 31.6 хувийг 15-34 насны залуучууд эзэлдэг. Үүнээс Говьсүмбэр аймгийн хувьд нийт хүн амын 31 хувийг мөн 15-34 насны залуучууд эзэлж байна. Нийт залуучуудаас хэвийн ажиллаж амьдрахад нийгмийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай залуучуудын тоо сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж, тэдэнд дэмжлэг үзүүлэх, амьдрах ухааны чадварыг сайжруулах,

ИРЭЭДҮЙН ЭЗЭД МЭРГЭЖИЛ СОНГОЛТЫН АЯН
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

Өсвөр насны хүүхдүүдэд ирээдүйд эзэмших мэргэжлээ зөв сонгохтой холбоотой мэдээлэл өгөх, ахлах ангийн сурагчдыг буруу сонголт хийх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, мэргэжил сонголтод арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилготой жил бүр зохион байгуулдаг “Ирээдүйн эзэд” мэргэжил сонголтын аяныг 2020 оны 05 сарын 04-ны өдрүүдээс 06 сарын 04-ны өдрүүдэд цаг үеийн нөхцөл байдал

ГЭР БҮЛИЙН АЗ ЖАРГАЛ ӨДӨРЛӨГ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

МУ-ын Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр”-ийн 3.2 дахь зорилт, Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 03 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Байгууллага аж ахуй нэгжийн дэргэд эцэг эхийн зөвлөл байгуулж ажиллуулах зөвлөмж”-ийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгалыг

ЗАН ҮЙЛИЙН АЛБАДАН СУРГАЛТ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

Аймгийн Цагдаагийн хэлтэс дээр Захиргааны журмаар баривчлах шийтгэл хүлээсэн иргэдэд 7 хоног бүр сэтгэл зүйн чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан. Сургалтаар: • Стресс бухимдал түүнийг тайлах аргууд • Архи түүний сөрөг нөлөө • Архи түүний сүүдэр • Гэр бүлийн тухай хууль • Зөрчлийн тухай хуулийн 6 дугаар бүлгийн “Хүүхдийн эрхийг зөрчих”

СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

Ажилтан албан хаагчын сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах, ажлын байрнаас үүдэлтэй стресс бухимдал, ажлаас халшрах хам шинжээс өөрийгөө хамгаалах, уур бухимдлаа зөв аргаар тайлах, ажилчид хоорондын харилцаа холбоо, дотоод уур амьсгалыг сайжруулах зорилгоор орон нутгийн төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилтан албан хаагчдад сэтгэл зүйн чиглэлээр сургалт зохион байгуулж ажилласан. Сургалтанд:

ХҮҮХЭД ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ ЭЕРЭГ АРГА- ГЭР БҮЛИЙН БАЯР ХӨӨР СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

Өрх гэр бүлийн сайн сайхны төлөө, тэдний харилцаа хандлага, гэр бүлийн хамтын амьдралын ойлголцолыг бэхжүүлэх, бүх талын хэрэгцээнд зориулан аюулгүй, хайрын орчинг бий болгоход гэр бүлийг дэмжих чиглэлээр ажиллах сургагч багш бэлтгэх зорилгоор “Гэр бүлийн баяр хөөр- Хамтын аялал” сургагч багш бэлтгэх сургалтыг Үндэсний сургагч багш Б.Шүхэрцэцэг 2020 оны 10

СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/74 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлэх журам”, “Сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээний үнэлгээний маягт”-ын дагуу нутаг дэвсгэрийн харьяалал харгалзахгүйгээр, чанартай, хүртээмжтэй, үнэ төлбөргүй, үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээг үзүүлж ажилласан. Гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх

БАЙГУУЛЛАГА АЖ, АХУЙ НЭГЖИЙН ДЭРГЭДЭХ ШИЛДЭГ ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛ ШАЛГАРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 60 дугаар зарлиг, Монгол улсын Ерөнхий сайдаар ахлуулсан “Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл”-ийн 2018 оны 03 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлж, идэвх санаачлагатай үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж буй “Шилдэг эцэг эхийн зөвлөл”-үүдийг шалгаруулсан. Нийт төрийн болон төрийн бус 17 байгууллага, аж

ХҮҮХЭД ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ ЭЕРЭГ АРГА- ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙН ОНЦЛОГ СУРГАЛТ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

МУ-ын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 2020 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01/129 дүгээр чиглэлийн дагуу хүүхдийг эерэг аргаар зөв хүмүүжүүлэх, хувийн сахилгатай болоход нь дэмжих,туслах, өдөр тутам хэрэглэх хүмүүжлийн эерэг аргыг таниулах зорилгоор “Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга” сургалт, ганцаарчилсан зөвлөгөөг 41 удаа 1095

БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭРГЭДЭХ ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛӨӨР ДАМЖУУЛАН ХАМТРАН АЖИЛЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр”-ийн 3.2 дахь зорилт, Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 03 дугаар тогтоол, Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн “Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай” А/92 тоот захирамжийн хэрэгжилтийг хангах, шинэ төрлийн Ковид-19