2021 оны 01 сарын 15 7:50 am минут.
ГЭР БҮЛИЙН МӨНГӨН ӨВӨЛ ӨДӨРЛӨГ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

МУ-ын Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр”-ийн 3.2 дахь зорилт, Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 03 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Байгууллага аж ахуй нэгжийн дэргэд эцэг эхийн зөвлөл байгуулж ажиллуулах зөвлөмж”-ийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах

УГИЙН БИЧИГ ХӨТЛӨХ АРГА ЗҮЙ СУРГАЛТ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

МУ-ын Засгийн газрын 2016 оны 261 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого”-ийн 4.3.2 дахь зорилтын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд аймгийн Ураг, удам уламжлалын холбоо ТББ, Боржигин өв музей, Ерөнхий боловсролын сургуулиудтай хамтран угийн бичиг хөтлөхийн ач холбогдлыг олон нийтэд таниулах, ураг төрлийн хүрээгээ тогтоох, угийн бичгээ

ГЭР БҮЛИЙН ҮНЭ ЦЭНЭ, ХАРИЛЦАА СУРГАЛТ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

МУ-ын Засгийн газрын 2016 оны 261 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого”-ийн 4.3.1 дэх зорилтын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд гэр бүлийн боловсрол олгох, өрх гэр бүлийн сайн сайхны төлөө, гэр бүлийн гишүүдийн харилцаа хандлагыг сайжруулах зорилгоор – Гэр бүлийн үнэ цэнэ – Гэр бүлийн харилцаа

БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭРГЭДЭХ ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН АНГИ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

МУ-ын ЗГ-ын 201 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Онцгой нөхцөл байдлын үед хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тусламж дэмжлэг үзүүлэх журам”, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2020 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тухай” 02 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хүүхдийг болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эцэг эх, асран хамгаалагч нарын

НЭГ ТЭРБУМААРАА ТЭМЦЬЕ- 2020 БИДНИЙ ДУУ ХООЛОЙ ВОРКШОП
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

“Нэг тэрбумаараа тэмцье” арга хэмжээ нь охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох зорилгоор 2013 оноос жил бүр өрнүүлж буй дэлхийн хэмжээний томоохон арга хэмжээ юм. Энэхүү арга хэмжээг 8 дахь жилдээ Монголын эмэгтэйчүүдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр “Хөөрхөн зүрх” ТББ болон хүний эрхийн иргэний нийгмийн байгууллагууд нэгдэн охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан

СҮҮДЭР БҮҮ ТУСГА АЯН
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

МУ-ын ЗГ-ийн хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, “Дэлхийн зөн Монгол” олон улсын байгууллага, JCI Mongolia байгууллага хамтран хүүхдийг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийг соён гэгээрүүлэх зорилгоор 2020 оны 09 дүгээр сарын 10-наас 10 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэл “СҮҮДЭР БҮҮ ТУСГА” сарын аян

БОЛОВСРОЛЫН ОРЧИН ДАХЬ ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ СУРГАЛТ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

Хүүхдийг нийгмийн бүхий л орчинд болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, хариу үйлчилгээ үзүүлэхэд багш, нийгмийн ажилтан, албан хаагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор орон нутгийн боловсролын байгууллагуудад “Боловсролын орчин дахь хүүхэд хамгааллын бодлого” сэдэвт сургалт зохион байгуулсан. Сургалтаар Хүүхдийн эрхийн тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль болон Хүүхэд хамгааллын бодлогын талаар танилцуулан эрсдэлт

ГОВЬСҮМБЭР НААДАМ-2020
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц, Монгол улсын Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн 9 дугаар зүйлийн 9.2, Үндэсний морин уралдааны уралдаанч хүүхдийн хамгаалалтын хувцас, морины хэрэгсэлд тавигдах шаардлага MNS 6264:2018 стандарт, Үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах түр журам, Засгийн

КОВИД-19 ЦАР ТАХЛЫН ДЭГЛЭМИЙН ҮЕД ХҮҮХДИЙГ БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖИЛ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

МУ-ын ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний 01/571 дугаар албан тоотоор Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын сайдын 2020 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 1/2627 тоот чиглэлийн дагуу “Ковид-19” цар тахлын үед бүх шатны боловсролын байгууллагууд болон эцэг эх, олон нийт рүү чиглэсэн

СУМДЫН ХАМТАРСАН БАГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2017 оны А/173, А/254, А/3801 дугаар тушаалаар батлагдсан Хамтарсан багийн ажиллах, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх журмын хэрэгжилтийг хангах, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын даргын 2018 оны А/236