Мэргэжил сонголтын бүлгэмийн гишүүдийг чадавхижуулах ээлжилт сургалт зохион байгуулаг
6 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Залуучуудын хөгжлийн төвийн дэргэдэх сонирхлын бүлэг болох өсвөр үеийн залуусын Мэргэжил сонголтын бүлгэмийн гишүүдийг чадавхижуулах ээлжилт сургалт зохион байгуулагдаж

АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУДАД ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
6 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУДАД ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. /2019-11-20/ Аймгийн Прокурорын Газраас аймгийн нийт ЭБАТ-уудад хууль эрх зүйн сургалт зохион байгууллаа. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Улсын бүртгэлийн хэлтсээс оролцогчдын хуулийн мэдлэгийг сорьж дээшлүүлэх зорилгоор “АЛТАН ХОНХ” асуулт хариултын тэмцээнийг холбогдох хуулиудын дагуу

ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 5 ДУГААР СУРГУУЛИЙН СУРАГЧИД, БАГШ, СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
6 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

“ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 5 ДУГААР СУРГУУЛИЙН СУРАГЧИД, БАГШ, СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. /2019.11.19/ Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөр”-ийн 2018-2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилтын хүрээнд “Хүүхдийн эрхийн тухай хууль”, “Хүүхэд хамгааллын тухай хууль”, “Гэр

ЗАЛУУЧУУДЫН ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ-МАНЛАЙЛАЛ-ЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
7 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ЗАЛУУЧУУДЫН ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ-МАНЛАЙЛАЛ-ЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. 2019/11/15 Монгол Улсын Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.2, Аймгийн залуучуудын хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн зорилт 4. Оролцоотой залуу хүн –Залуучуудад эерэг хандлага, зан үйлийг төлөвшүүлэн нийгмийн идэвхи оролцоог нэмэгдүүлнэ зорилтын 4 дүгээр хэсгийг тус тус үндэслэн ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ-МАНЛАЙЛАЛ-ын

АЙМГИЙН 2 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ЭЦЭГ ЭХИЙН САРЫН АЯН-ААР ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ.
7 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

АЙМГИЙН 2 ДУГААР СУРГУУЛИЙН “ЭЦЭГ ЭХИЙН САРЫН АЯН”-ААР ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ. /2019-11-13/ Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас 2 дугаар сургуулийн “ЭЦЭГ ЭХИЙН САРЫН АЯН”-аар тус сургуулийн эцэг эхчүүдэд: – Хүүхэд хамгааллын бодлого түүний хэрэгжилт – Боловсролын салбар дахь хүүхэд хамгааллын бодлого – Эцэг эх асран хамгаалагчийн үүрэг

ХАМТАРСАН БАГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ОЛИМПИАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
7 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ХАМТАРСАН БАГИЙН “ЭРХ ЗҮЙН ОЛИМПИАД” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2019-11-12/ Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газраас Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага, Аймгийн Прокурорын газар, Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран Говьсүмбэр аймгийн сумдууд болон Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр, Дархан, Баянмөнх сумдын “Хамтарсан баг”-ийн гишүүдийн хууль эрх зүйн мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх зорилгоор “Эрх зүйн олимпиад”-ыг зохион байгууллаа.

БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН СУРГАЛТЫН ОРЧИН, ДОТУУР БАЙРАНД ХҮҮХЭД ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТӨХӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТЭНД ЗӨВЛӨН ТУСАЛЖ, ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ
7 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН СУРГАЛТЫН ОРЧИН, ДОТУУР БАЙРАНД ХҮҮХЭД ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТӨХӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТЭНД ЗӨВЛӨН ТУСАЛЖ, ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ. Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 3 дугаар тогтоол, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны А/476 дугаар тушаал хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд

ХАМТАРСАН БАГ-ИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
7 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

“ХАМТАРСАН БАГ”-ИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2019-11-11/ Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль болон тэдгээртэй нийцүүлж гаргасан дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангах, – Хамтарсан багийн гишүүдийн мэдлэг арга зүйг дээшлүүлэх, – Арга зүйн зөвлөгөө өгч мэдээллээр хангах, – Холбон зуучлах үйлчилгээг эрчимжүүлэх замаар

ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУРШИЛТЫН ХӨТӨЛБӨР-ийн хүрээнд зорилтот өрхүүдэд ХҮҮХЭД ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА-сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
7 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

“ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУРШИЛТЫН ХӨТӨЛБӨР”-ийн хүрээнд зорилтот өрхүүдэд “ХҮҮХЭД ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА”-сэдэвт сургалт зохион байгууллаа. /2019-11.05-06/ ➡Сургалтаар: – ✅Хүүхдээ хэрхэн эерэг аргаар хүмүүжүүлэх вэ? – ✅Эцэг эхчүүд хүүхдээ хэрхэн зөв үлгэр дууриаллаар үлгэрлэн хүмүүжүүлэх вэ? – ✅Хүүхдүүддээ хараа хяналтаа сайжруулж аливаа эрсдлээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ? – ✅Хүүхдээ хэрхэн ойлгож, дэмжин туслах вэ?

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН КОНВЕНЦ-ийн 30 жилийн ойг угтан ХҮҮХДЭЭ ХАЙРЛАЯ- уриалгын дор аймгийн ПТК-ийн 40 гаруй багш ажилчдад сургалт зохион байгууллаа.
7 сар-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

“ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН КОНВЕНЦ”-ийн 30 жилийн ойг угтан “ХҮҮХДЭЭ ХАЙРЛАЯ- уриалгын дор аймгийн ПТК-ийн 40 гаруй багш ажилчдад сургалт зохион байгууллаа. /2019-11-05/ Сургалтаар: –✅Баг хамт олны харилцаа хандлага –✅Бусдын ялгаатай байдлыг хүндэтгэх –✅Боловсролын салбар дах хүүхэд хамгаалал – ✅Эцэг эх, асран хамгаалагчын үүрэг хариуцлага – ✅Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийг таньж мэдэх, дэмжлэг үзүүлэ