ЗАЛУУЧУУДЫН ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ-МАНЛАЙЛАЛ-ЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
17 цаг-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ЗАЛУУЧУУДЫН “ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ-МАНЛАЙЛАЛ”-ЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. 2019/11/15 Монгол Улсын Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.2, “Аймгийн залуучуудын хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн зорилт 4. Оролцоотой залуу хүн –Залуучуудад эерэг хандлага, зан үйлийг төлөвшүүлэн нийгмийн идэвхи оролцоог нэмэгдүүлнэ” зорилтын 4 дүгээр хэсгийг тус тус үндэслэн “ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ-МАНЛАЙЛАЛ”-ын

АЙМГИЙН 2 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ЭЦЭГ ЭХИЙН САРЫН АЯН-ААР ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ.
17 цаг-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

АЙМГИЙН 2 ДУГААР СУРГУУЛИЙН “ЭЦЭГ ЭХИЙН САРЫН АЯН”-ААР ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ. /2019-11-13/ Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас 2 дугаар сургуулийн “ЭЦЭГ ЭХИЙН САРЫН АЯН”-аар тус сургуулийн эцэг эхчүүдэд: – Хүүхэд хамгааллын бодлого түүний хэрэгжилт – Боловсролын салбар дахь хүүхэд хамгааллын бодлого – Эцэг эх асран хамгаалагчийн үүрэг

ХАМТАРСАН БАГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ОЛИМПИАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
17 цаг-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ХАМТАРСАН БАГИЙН “ЭРХ ЗҮЙН ОЛИМПИАД” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2019-11-12/ Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газраас Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага, Аймгийн Прокурорын газар, Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран Говьсүмбэр аймгийн сумдууд болон Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр, Дархан, Баянмөнх сумдын “Хамтарсан баг”-ийн гишүүдийн хууль эрх зүйн мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх зорилгоор “Эрх зүйн олимпиад”-ыг зохион байгууллаа.

БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН СУРГАЛТЫН ОРЧИН, ДОТУУР БАЙРАНД ХҮҮХЭД ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТӨХӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТЭНД ЗӨВЛӨН ТУСАЛЖ, ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ
18 цаг-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН СУРГАЛТЫН ОРЧИН, ДОТУУР БАЙРАНД ХҮҮХЭД ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТӨХӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТЭНД ЗӨВЛӨН ТУСАЛЖ, ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ. Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 3 дугаар тогтоол, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны А/476 дугаар тушаал хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд

ХАМТАРСАН БАГ-ИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
18 цаг-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

“ХАМТАРСАН БАГ”-ИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2019-11-11/ Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль болон тэдгээртэй нийцүүлж гаргасан дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангах, – Хамтарсан багийн гишүүдийн мэдлэг арга зүйг дээшлүүлэх, – Арга зүйн зөвлөгөө өгч мэдээллээр хангах, – Холбон зуучлах үйлчилгээг эрчимжүүлэх замаар

ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУРШИЛТЫН ХӨТӨЛБӨР-ийн хүрээнд зорилтот өрхүүдэд ХҮҮХЭД ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА-сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
18 цаг-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

“ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУРШИЛТЫН ХӨТӨЛБӨР”-ийн хүрээнд зорилтот өрхүүдэд “ХҮҮХЭД ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА”-сэдэвт сургалт зохион байгууллаа. /2019-11.05-06/ ➡Сургалтаар: – ✅Хүүхдээ хэрхэн эерэг аргаар хүмүүжүүлэх вэ? – ✅Эцэг эхчүүд хүүхдээ хэрхэн зөв үлгэр дууриаллаар үлгэрлэн хүмүүжүүлэх вэ? – ✅Хүүхдүүддээ хараа хяналтаа сайжруулж аливаа эрсдлээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ? – ✅Хүүхдээ хэрхэн ойлгож, дэмжин туслах вэ?

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН КОНВЕНЦ-ийн 30 жилийн ойг угтан ХҮҮХДЭЭ ХАЙРЛАЯ- уриалгын дор аймгийн ПТК-ийн 40 гаруй багш ажилчдад сургалт зохион байгууллаа.
18 цаг-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

“ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН КОНВЕНЦ”-ийн 30 жилийн ойг угтан “ХҮҮХДЭЭ ХАЙРЛАЯ- уриалгын дор аймгийн ПТК-ийн 40 гаруй багш ажилчдад сургалт зохион байгууллаа. /2019-11-05/ Сургалтаар: –✅Баг хамт олны харилцаа хандлага –✅Бусдын ялгаатай байдлыг хүндэтгэх –✅Боловсролын салбар дах хүүхэд хамгаалал – ✅Эцэг эх, асран хамгаалагчын үүрэг хариуцлага – ✅Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийг таньж мэдэх, дэмжлэг үзүүлэ

ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧИД, БАГШ АЖИЛЧИД, ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
18 цаг-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧИД, БАГШ АЖИЛЧИД, ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. /2019-11.04-11.05/ Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тушаалаар батлагдсан “ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛАЛ”-ын хөтөлбөрийн 2018-2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилтын хэрэгжилтийг хангах, “Хүүхдийн эрхийн тухай хууль”, “Хүүхэд хамгааллын тухай

АЙМГИЙЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР-ИЙН ХҮРЭЭНД ТӨРИЙН БОЛОН ТББ-ИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЭРҮҮЛ БИЕ- САРУУЛ УХААН АЖЛЫН БАЙРНЫ ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨН, УРАН ГИМНАСТИKИЙН ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
19 цаг-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

АЙМГИЙН “ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ХҮРЭЭНД ТӨРИЙН БОЛОН ТББ-ИЙН АЛБАН ХААГЧДАД “ЭРҮҮЛ БИЕ- САРУУЛ УХААН” АЖЛЫН БАЙРНЫ ДАСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨН, УРАН ГИМНАСТИKИЙН ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2019-11-02/ Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас хэрэгжүүлж буй “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр”, Монгол улсын засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр Дэлхийн банк, Швейцарийн хөгжлийн агентлагын

ХҮҮХЭД НАСНЫ ЭРДМИЙН АЖИЛ ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААН 2 ДАХ ЖИЛДЭЭ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
19 цаг-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

“ХҮҮХЭД НАСНЫ ЭРДМИЙН АЖИЛ” ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААН 2 ДАХ ЖИЛДЭЭ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. /2019.10.29/ Монгол улсын “Хүүхдийн эрхийн тухай хууль”-ийн 6, 8 дугаар зүйл, Монгол улсын засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тушаалаар батлагдсан Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний “Хүүхдийг сонсох, үзэл бодлыг нь хүндэтгэх, нийгмийн хандлагыг төлөвшүүлж,