Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн 08 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

  Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр-ийн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд болон тэдний эцэг эхчүүдийн дунд Зорилтот өрхийн хөгжлийг дэмжих өдөрлөг-ийг 2016 оны 08 сарын 19-ны Дэлхийн зөн Бор-Өндөр ОНХХ-1, Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс, Насан туршийн боловсролийн төв, Эрүүл мэндийн газар нартай хамтран зохион байгууллаа. Энэ өдөрлөгт Сүмбэр сумын

Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө 2015-2020 он
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Стратеги

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн 05-р сарын үйл ажиллагааны тайлан
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн 05-р сарын үйл ажиллагааны тайлан Хүүхэд хамгааллын сарын аян-ыг 2016.04.15-2016.05.30-ны хооронд аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж аяны хүрээнд 2016 оны 09-р сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэх Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль-ийг иргэдэд сурталчилах, таниулах зорилгоор шат дараатай сургалтыг зохион байгуулж байна. Үүнд: 1.Зорилтот

Байгууллагын бүтэц
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

УБ-Хаяг
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

sdds ssdd aaaa ss sss ssd sdasd addd adasd sd

Хүүхэд харах үйлчилгээний хамгааллын бодлого
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

 ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГО (Хүүхэд харах үйлчилгээнд зориулав) Бага насны хүүхдийг иргэд өдрөөр харах шинэ үйлчилгээг орон даяар хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан  уг үйлчилгээнд мөрдөх хүүхэд хамгааллын бодлого, журмын үндэслэл болгон ашиглуулахаар энэхүү үлгэрчилсэн загварыг ХТҮГ-аас гаргав. Орон нутаг өөрийн онцлогтоо тохируулан нэмэлт оруулж баталж мөрдүүлнэ. ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГО ХТҮГ-ын Хүүхэд гэр бүлийн бодлогын

ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

1999 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр Улаанбаатар хот ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл             1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт             1.1. Энэ хуулийн зорилт нь гэрлэх, гэрлэлт дуусгавар болох, гэрлэлтийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцох журам, нөхцлийг тогтоож, гэр бүлийн гишүүдийн эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус

Гарчиг
4 жил-н мнө / Сэтгэгдэлгүй

йыабо йыбройоыхб йыборхйыбх йыборйыб йыб й йыб йыб йыб йыб йыб йыб йыбйыб йолыхбьйхыборхйыб йыөбй ыөгпйыгө йыө ййыбйбы