2021 оны 01 сарын 15 8:00 am минут.
НҮБ-ЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИДТЭЙ САНАЛ СОЛИЛЦОХ УУЛЗАЛТ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

НҮБ-ийн Хүн амын Сангийн Жендерийн хөтөлбөрийн зохицуулагч Б.Оюун Филиппин улсын төслийн ажилтаны хамтаар манай орон нутагт айлчлан хэрэгжүүлж буй үйл ажилагаа төсөл хөтөлбөр болон “Түр хамгаалах байр”-тай танилцан санал солилцож цаашид: – Албан хаагчдаа чадавхижуулж, мэргэшүүлэх, – Гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулах чиглэлээр төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх – Хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх талаар

ЭРҮҮЛ БИЕ-САРУУЛ УХААН 2020 АЖЛЫН БАЙРНЫ ДАСГАЛ, ГИМНАСТИКИЙН ТЭМЦЭЭН
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

Аймгийн залуучуудын хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн “Эрүүл залуу хүн-залуучуудын эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, эрүүл дадал хэвшилтэй бүтээлч залуусыг бий болгоно” зорилтын хүрээнд залуучуудад эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх, нийгмийн эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамирыг сурталчилан таниулж, эрүүл чийрэг бие бялдарыг цогцлооход иргэн, аж ахуй нэгж байгуулага бүрийг оролцуулах, идэвхэжүүлэх, иргэд олон

ЗАЛУУЧУУД БИДНИЙ ОРОЛЦОО ӨДӨРЛӨГ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

Аймгийн залуучуудын хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг олон нийтэд сурталчлах, залуучуудын нийгэмд оруулж буй хувь нэмрийг таниулах, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, залуусын оролцоог нэмэгдүүлэх, сэдэлжүүлэх зорилгоор “ЗАЛУУЧУУД БИДНИЙ ОРОЛЦОО” өдөрлөгийг 2020 оны 9-р сарын 24-ны өдөр зохион байгуулсан. Өдөрлөгт салбар бүрийн төлөөлөл 85 залуус оролцсон.

НЭГ ЗАЛУУ-НЭГ САНААЧЛАГА ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН САРЫН АЯН
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг сурталчлах, залуучуудын хөгжлийн төвөөр дамжуулан залуусын оролцоог хангах, тэдний эрүүл мэнд, хөдөлмөр, гэр бүлийн өмнө хүлээх үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, зорилтот бүлгийн залуучуудыг дэмжих чиглэлээр “Нэг залуу-Нэг санаачилга” уриан дор 2020 оны 08 сарын 20-ны өдрөөс 10 сарын 15-ны өдрүүдийн хооронд “Залуучуудын хөгжлийн сар” аяныг зохион

ӨСВӨР ҮЕИЙН ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ, ХОРТ ЗУРШЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ, НӨЛӨӨЛЛИЙН АЖИЛ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

Говьсүмбэр аймгийн хүн амын 60 гаруй хувийг хүүхэд, өсвөр үеийнхэн, залуучууд эзэлж байна. Өсвөр үеийн хүүхэд, залуучууд бэлгийн амьдралын цогц боловсрол авч чадахгүй, тэдэнд чиглэсэн ээлтэй эрүүл мэндийн үйлчилгээ дутагдаж байгаагаас үүдэлтэй өсвөр насны хүүхдийн бэлгийн замын халдварт өвчин, эрт жирэмслэлт, үр хөндөлт зэрэг асуудлаар манай аймаг улсын хэмжээнд өндөр

ӨСВӨР ҮЕ, ЗАЛУУЧУУДАД АМЬДРАХ УХААНЫ БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ МОДУЛЬ СУРГАЛТ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

2019 оны байдлаар Монгол Улсын хүн амын 31.6 хувийг 15-34 насны залуучууд эзэлдэг. Үүнээс Говьсүмбэр аймгийн хувьд нийт хүн амын 31 хувийг мөн 15-34 насны залуучууд эзэлж байна. Нийт залуучуудаас хэвийн ажиллаж амьдрахад нийгмийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай залуучуудын тоо сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж, тэдэнд дэмжлэг үзүүлэх, амьдрах ухааны чадварыг сайжруулах,

ИРЭЭДҮЙН ЭЗЭД МЭРГЭЖИЛ СОНГОЛТЫН АЯН
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

Өсвөр насны хүүхдүүдэд ирээдүйд эзэмших мэргэжлээ зөв сонгохтой холбоотой мэдээлэл өгөх, ахлах ангийн сурагчдыг буруу сонголт хийх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, мэргэжил сонголтод арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилготой жил бүр зохион байгуулдаг “Ирээдүйн эзэд” мэргэжил сонголтын аяныг 2020 оны 05 сарын 04-ны өдрүүдээс 06 сарын 04-ны өдрүүдэд цаг үеийн нөхцөл байдал

ГЭР БҮЛИЙН АЗ ЖАРГАЛ ӨДӨРЛӨГ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

МУ-ын Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр”-ийн 3.2 дахь зорилт, Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 03 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Байгууллага аж ахуй нэгжийн дэргэд эцэг эхийн зөвлөл байгуулж ажиллуулах зөвлөмж”-ийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгалыг

ЗАН ҮЙЛИЙН АЛБАДАН СУРГАЛТ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

Аймгийн Цагдаагийн хэлтэс дээр Захиргааны журмаар баривчлах шийтгэл хүлээсэн иргэдэд 7 хоног бүр сэтгэл зүйн чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан. Сургалтаар: • Стресс бухимдал түүнийг тайлах аргууд • Архи түүний сөрөг нөлөө • Архи түүний сүүдэр • Гэр бүлийн тухай хууль • Зөрчлийн тухай хуулийн 6 дугаар бүлгийн “Хүүхдийн эрхийг зөрчих”

СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТ
12 сар-н 25, 2020 / Сэтгэгдэлгүй

Ажилтан албан хаагчын сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах, ажлын байрнаас үүдэлтэй стресс бухимдал, ажлаас халшрах хам шинжээс өөрийгөө хамгаалах, уур бухимдлаа зөв аргаар тайлах, ажилчид хоорондын харилцаа холбоо, дотоод уур амьсгалыг сайжруулах зорилгоор орон нутгийн төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилтан албан хаагчдад сэтгэл зүйн чиглэлээр сургалт зохион байгуулж ажилласан. Сургалтанд: